Tại Green Zone toàn thể lãnh đạo và nhân viên chúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm:  “ Chuyên Nghiệp- Hiệu Quả- Niềm tin ” .
Thư ngỏ tới Quý Khách Hàng Kính gửi quý khách hàng:
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Xanh (Tên tiếng Anh – GreenZone Contruction Invesment Joint Stock Company) Là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ vệ sinh công nghiệp và hoàn thiện công trình uy tín hàng đầu. 
1. Người đại diện : Mrs Hà Thị Minh    Chức vụ:  Tổng Giám đốc
Trước | 1  | Sau