Greenzone tại 2 dự án Denyo và Denka, KCN THăng Long II