TINH THẦN LÀM VIỆC CỦA GREENZONE

Dù mưa gió bão bùng, màu áo #Greenzone vẫn phủ xanh công trường V3 SDV tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Please contact us:

- HOTLINE: 094 5555 388
- Address: Lot 32, adjacent 16, An Hung new urban area, La Khe, Ha Dong, Ha Noi
- Tel: 0246 6743 888
- Email: greenzone.0505@gmail.com